دبستان وپیش دبستانی غیردولتی پسرانه کوثر

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ دبستان وپیش دبستانی غیردولتی پسرانه کوثر خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

[ ] [ ] [ ]

[ ]

         

 

                 

 

 

[ ] [ ] [ ]

[ ] 
 
****************************************************
 
 

 

[ ] [ ] [ ]

[ ]

  *قلب شخص نادان در زبان اوست*

 

 

 و

 

 

« زبان شخص خردمند در قلب اوست »

 

 

 

                                                                                                                     امام علی (ع)

 

 

*****************************************************************

 

 

 

« ز گهواره تا گور دانش بجوی »

 

 

 

                                                                               

 

[ ] [ ] [ ]

[ ]


                        

[ ] [ ] [ ]

[ ]

 * واحد کار آبزیان *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* در انتها رنگ آمیزی واحد کار مربوطه *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ] [ ] [ ]

[ ]

* واحد کار درختان *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ] [ ] [ ]

[ ]

*  واحد کار گل ها *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ] [ ] [ ]

[ ]

* کاردستی به مناسبت روز مادر *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ] [ ] [ ]

[ ]